Avís legal

"1. FRESCOS DELISANO.

Denominació social: FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO S.A.U. Domicili social: POLÍGONO INDUSTRIAL CASTILLA, C/CV2, S/N C:P: 46380 de Cheste (Valencia), CIF: A96945530 Telèfon: 962 512 207 Correu electrònic: info@delisano.es. Registre Mercantil de Valencia, tomo 6544, Llibre 3848, F.96, Sec.8ª, H V-70075,Inscripció 1ª.

  1. Normes relatives a la confidencialitat. FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO SAU., es compromet a protegir la intimitat de tots els usuaris quan estiguen navegant per la nostra pàgina web. Per a visitar la nostra pàgina web no es requerix cap informació personal.
  1. Cookies Utilitzem cookies per a obtindre informació de caràcter no personal a escala global; no s'arreplega cap tipus d'informació a escala individual. Esta informació ens permet millorar esta pàgina web.
  1. Propietat continguts Tot el contingut de la present pàgina web, inclusivament els textos, imatges, dissenys, etc. són propietat intel·lectual de FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO SAU. i estan protegits per la legislació vigent. Estos continguts en cap cas poden ser reproduïts o copiats. Totes les marques que s'utilitzen en aquesta pàgina web són propietat registral de FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO SAU..o d'una altra empresa relacionada amb esta.

FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO SAU. es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la pàgina web o limitar el seu accés de forma temporal o definitiva, sense previ avís. FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO SAU. no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguen produir per l'accés o ús de la seua pàgina web i, de forma especial, per les pàgines web de terceres persones a qui es puga accedir a través d'esta pàgina web.

  1. Protecció de Dades de Caràcter Personal Consentiment:

A l'efecte d'allò que s'ha disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la persona que contacte amb. FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO SAU. a través de les direccions d'e-mail indicades en esta web site, autoritza i consent expressament que les seues dades personals i la seua adreça de correu electrònic siguen incorporats a fitxers automatitzats d'esta empresa. L'arxiu d'aquestes dades té com a finalitat donar resposta a les qüestions que ens planteja l'usuari. Així mateix aquestes dades podran ser utilitzats per a remetre informacions comercials i publicitàries així com de serveis, culturals, d'oci i promociona'ls especialment dissenyades per als interessats, sempre que vostè no s'haja oposat a aquesta utilització en contestar el corresponent formulari.

Responsable del fitxer i drets de l'usuari:

El responsable del fitxer és FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO SAU . Domicili social: POLÍGONO INDUSTRIAL CASTILLA, C/CV2, S/N C:P: 46380 de Cheste (Valencia). En aquesta mateixa adreça, els interessats podran exercitar el dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada incloent nom, cognoms, DNI, actuació que sol·licita i domicili de l'usuari a fi de remetre-li la confirmació de la seua actuació conforme a la seua sol·licitud.

Seguretat de les dades personals:

En tot cas, FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO SAU. garanteix la salvaguarda de la confidencialitat i seguretat de les Dades Personals, havent adoptat les mesures legalment exigides de seguretat, que permeten raonablement assegurar la protecció de les seues dades personals i evitar la pèrdua, malament ús, alteració, tractament o accés no autoritzat dels mateixos. Menors d'edat: Els formularis continguts en aquesta web *site no van dirigits a persones menors d'edat i, per tant, FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO SAU. no es fa responsable dels casos en què persones menors d'edat li hagen remès dades de caràcter personal a través d'aquesta web *site. En tot cas, els titulars de la pàtria potestat del menor podran exercitar el dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada incloent nom, cognoms i DNI amb les instruccions precises a aquest efecte a l'adreça nomenada en el paràgraf anterior. En la gestió de les peticions rebudes dels usuaris, FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO SAU. es reserva el dret a efectuar les averiguacions oportuns. amb la finalitat d'assegurar-se que la resposta o informació sol·licitada i/o oferida és adequada.

  1. Llei Aplicable El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquest Lloc web serà aplicable la legislació espanyola.