Respecte

Benestar animal

Compromesos amb el benestar animal, complim estrictes protocols internacionals. En origen, treballem amb les nostres granges proveïdores per a garantir el compliment de les nostres Especificacions Tècniques / Animals Vius. I vetllem per les condicions de transport: capacitat, horaris i resta d'indicatius associats al benestar.

En planta, apliquem els Procediments Normalitzats de Treball (PNT) en Benestar Animal (PQ-BA-04) en els quals es detallen les funcions de la nova figura d'encarregat de benestar animal i es descriuen les diferents etapes en què es manipulen els animals vius (Reglament (CE) 1099/2009). Comptem amb personal format, capacitat i compromés que segueix procediments documentats i controlats.

Disposem d'instal·lacions adequades perquè tant la descàrrega dels animals, com la seua conducció a quadres i la seua estabulació es faça amb les màximes garanties i respecte a la seua integritat, evitant sempre patiments innecessaris.