Respecte

Benestar animal

Compromesos amb el benestar animal, a Costa Brava Foods comptem amb el segell AENOR CONFORM en BENESTAR ANIMAL, basat en els estrictes protocols internacionals Welfare Quality.

Complim estrictes protocols internacionals. En origen, treballem amb les nostres granges proveïdores per a garantir el compliment de les nostres Especificacions Tècniques / Animals Vius. I vetllem per les condicions de transport: capacitat, horaris i resta d'indicatius associats al benestar.

En planta, apliquem els Procediments Normalitzats de Treball (PNT) en Benestar Animal (PQ-BA-04) en els quals es detallen les funcions de la nova figura d'encarregat de benestar animal i es descriuen les diferents etapes en què es manipulen els animals vius (Reglament (CE) 1099/2009). Comptem amb personal format, capacitat i compromés que segueix procediments documentats i controlats.

Disposem d'instal·lacions adequades perquè tant la descàrrega dels animals, com la seua conducció a quadres i la seua estabulació es faça amb les màximes garanties i respecte a la seua integritat, evitant sempre patiments innecessaris.